6.9.2010 Kategorizace bytostí ve světě MethanCity

Strana má vypracovaný systém kast, podle kterého posuzuje žijící bytosti. Lidé jsou hodnoceni podle stupňů genetické čistoty. Strana chrání lidský genofond před míšením s mutanty. Konečně se můžete dozvědět, co znamená občan druhé kategorie!

Po kliknutí se obrázek zobrazí v původní velikosti.

Kategorizace obyvatel světa MethanCity

Do druhé kategorie se tvorové zahrnuti v tomto přehledu nazývají podle Protektorátní vyhlášky Strany z roku 56 po Obnově „bytosti“.

Bytost čtvrté kategorie

Genetický, nebo biologický mutant, jehož proměnu tělesné schránky způsobil přímý kontakt s mutagenní látkou, nebo zářením. Nemá žádná práva. Povinností každé bytosti s vědomím sebe sama je neprodleně ukončit život takovéhoto tvora.

Bytost třetí kategorie

Přímý potomek bytosti čtvrté kategorie, nebo tvor druhé a vyšší generace u kterého byl zaznamenán výskyt mutace. Bytost, která užívá návykové nebo omamné látky způsobující tělesné nebo psychické změny. Nemocná, či infikovaná bytost, jejíž postižení způsobuje tělesné nebo psychické změny. Povinností každého občana druhé a první kategorie, případně integrovaného občana je neprodleně ukončit existenci takového tvora a udělat vše potřebné, aby se případná infekce nerozšiřovala. Přípustné je rovněž neprodlené oznámení výskytu takovéhoto tvora kterémukoliv z příslušníku ozbrojených složek Strany.

Občan druhé kategorie

Obyvatel sídel spravovaných Stranou. Povinností občana druhé kategorie je podílet se na všeobecném blahu příslušníků Strany a poslouchat občany první kategorie, případně Integrované. Mezi práva občana druhé kategorie patří právo na život, pokud toto právo není v rozporu se situací, která by vyžadovala oběť v zájmu obecného blaha.

Občan první kategorie

Uvědomělý příslušník Strany. Mezi jeho povinnosti patří podílet se na ozbrojené službě Straně, případně maximálně využívat nabytých znalostí pro Stranu.

Integrovaný

Plně integrovaný příslušník Strany. Velící či vedoucí příslušných Stranických orgánů.Po kliknutí se obrázek zobrazí v původní velikosti.


Článek se do této chvíle zobrazil 1329 občanům.

 

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich