15.7.2015 Pracovní povinnost ve Výzkumném městě č. 31

Popis možných pracovních zařazení občanů ve Výzkumném městě č. 31

Po kliknutí se obrázek zobrazí v původní velikosti.

Dozor města

Úkolem protektorátních složek města je ochrana Strany v daném městě před vnějším a vnitřním nepřítelem (před útokem zvenčí a ideozločinci). Tvoří jej vojáci Strany a vyšetřovatelé.

 

Vojáci Strany

V totalitním státě se nerozlišuje mezi nebezpečím vnitřním a vnějším, armáda plní ty úlohy, které by v reálném světě plnila policie. Vojáci Strany fungují jako policie města. Hlídky, pomoc občanům, domovní prohlídky, vyšetřování méně závažných zločinů a řešení problémů. Jako voják budeš hlídat město, starat se o jeho obyvatele, hlídat čistotu Strany a bezpečí ve městě. Nejedná se o tupou hlídkovou činnost. Vojáci nechodí plně ozbrojeni, k vykonávání povinností používají elektrobušky a teasery. Ve vnitřních městech už není tolik zapotřebí pušek a kulometů. Vojáci pracují v jednotkách a střídají se co několik hodin. Každé jednotce velí důstojník. Předpokladem je trpělivost, láska ke Straně, nenávist k nepřátelům, ochota hlídkovat a inteligence nutná k řešení každodenních problémů občanů. Třešničkou na dortu je poctivá strava a dobré příděly lístků.

 • Počet: 25
 • Statut: Občan první kategorie ve službě – vojáci Strany jsou občané prvních kategorií, ale pouze v době, kdy jsou ve službě. To je ve skutečnosti po celou dobu hry, nicméně v případě častých stížností nebo problémů může být voják postaven mimo službu a automaticky se stává občanem druhé kategorie. Všichni víme, co se stane, když poprvé přijde mezi občany v hnědé uniformě místo černé.

Vyšetřovatelé ideopolicie

Ideopolicie jsou vojáci zařazení pod speciální vyšetřovací útvar. Úkolem vyšetřovatelů je řešení závažných zločinů a ideozločinů proti Straně a systému. Mají vlastní budovu ve městě, které se každý bojí. Spravují vězení a vyšetřovací cely. Nikdo nechce skončit v rukou ideopolicie. Přitom stačí tak málo. Obsah hry za ideopolicii je velmi bohatý a většina linek má detektivní charakter. Pod ideopolicii spadá také tajná policie, která působí v utajení. Pokud se chcete podílet na očišťování Strany a stát se vykonavatelem totalitní ideologie, ideopolicie je místo pro vás. Předpokladem jsou analytické a dedukční schopnosti, dobrá paměť, cit pro detail, zápal pro Stranu a nenávist k nepřátelům. Pokud jste více stroj než člověk, body navíc.

 • Počet: 8
 • Statut: Občané první kategorie

 

 

Po kliknutí se obrázek zobrazí v původní velikosti.

Civilní složky města

Civilní složky jsou ty, které vykonávají vůli Strany a každodenní prací bojují za konečné Vítězství Strany a systému ve věčné válce.

 

Úředníci

Úředníci jsou občané prvních a druhých kategorií, kteří se starají o administrativu města. Je to zodpovědná práce. Hráči úředníků budou v praxi řešit chod města, vyřizovat žádosti, povolení, stížnosti atd. Je to zodpovědná práce, při které má hráč řadu pravomocí ovlivňovat osudy ostatních. Úředníci se střídají po směnách a často spolupracují s vojáky a vyšetřovateli. Předpokladem je náklonnost k úřednímu šimlu, zápal pro rozlišování mezi formuláři MC915, MX914 a příkazy k popravám. Vlastní razítko se znakem Strany je v ceně. Pokud si přivezete vlastní psací stroj, dostanete pár přídělových lístků navíc. Pokud milujete, když na vás lidé stojí fronty, je to práce pro vás. Předpokladem je inteligence, schopnost brát věci s nadhledem a trpělivost.

 • Počet: 8
 • Statut: občané druhé kategorie, občané první kategorie

Dozorčí výroby

Dozorčí výroby jsou občané, kteří zodpovídají za kvalitu výroby. Vyrábí se zbraně (lopatky, granáty), ale i konzumovatelné věci jako cigarety nebo další výrobky s logem Vítězství. Dozorčí musí dohlížet na tempo výroby a kvalitu výrobků. Hlídání sabotáží je také součástí práce. Předpokladem pro tuto práci je přijatelná míra sadismu, cit pro detail a poslušnost. Proslýchá se, že se dozorčí mají docela dobře, protože spoustu zmetků lze dobře prodat. Každý s nimi chce být zadobře.

 • Počet: 6
 • Statut: občané druhé kategorie

Technické služby města

Technici jsou ti, kteří se starají o fungování substraatového generátoru, rozvodů elektřiny, složitých strojů v laboratořích, kamer a odposlechů… v podstatě všeho, co vede elektrický proud nebo v čem jsou dráty. Technické služby řeší celou řadu úkolů a jejich příběhy mají co dočinění s většinou dalších skupin ve městě. Výhodou pro práci u techniků jsou základní znalosti slaboproudé elektrotechniky, ale podmínkou to není. Technici mají řadu řešičských úkolů, zodpovědnost a s většinou občanů jsou zadobře. Protože umí vypnout proud tomu, koho nemají rádi.

 • Počet: 8
 • Statut: občané druhé kategorie

Klinika

Klinika je místo, kam nikdo nechce, ale většinou tam čas od času skončí. Lékaři a zdravotní sestry mají zodpovědnost za kontrolu genetické čistoty ve městě, nemocí, infekcí a čistoty. Fungují jako hygienická stanice, operační sál, interna a pitevna zároveň. Na klinice je možnost nechat se zašít, vyměnit nemocný orgán, zbavit se nemoci z ozáření a namasírovat na jednom místě. Pracovníci kliniky také hlídají čistotu ve městě, kontrolují ostatní pracoviště a neváhají sáhnout po řadě nástrojů, od pinzety k plamenometu.

 • Počet: 8
 • Statut: občané druhé kategorie

Laboratoře

Laboratoří je několik. Výzkumné město č. 31 je jedním z mnoha měst, které vyvíjí superzbraně na frontové linie. Vědecké projekty jsou přísně utajovány. Vědci pracují v několika týmech, laboratoře tvoří podstatnou část města. Tedy tvořily, než byly bloky B a C uzavřeny a nikdo k nim nesmí. Pracovní týmy nyní využívají nejstarší laboratoře v centrální budově. Hra za vědce je velmi zajímavá, obsahuje spoustu práce od kreativního vyvíjení nových frontových zbraní, řešení závažných úkolů pro Stranu, testování nových prototypů po průzkumy uzavřených laboratorních budov, do kterých se normální občan nepodívá. Neptejte se vědců, na čem pracují. Stejně vám to neřeknou, a pokud ano, postarají se, abyste to vy neřekl nikomu jinému.

 • Počet: 14
 • Statut: občan druhé kategorie

Propaganda

Propaganda města je zcela zásadním politickým útvarem, který se stará o ideologickou čistotu města. Stejně jako klinika léčí genetickou čistotu, chirurgové propagandy pracují ve dne v noci, aby vymýtili po ideologické stránce i ten nejposlednější ideozločin. Jedná se o kreativní práci, zahrnující starost o výzdobu města, vydávání novin Pochodeň Strany, organizaci průvodů, tvorbu divadelních her, provozování rozhlasové stanice Vítězství, organizaci desetiminutovek nenávisti, organizaci výuky ideologie Strany, provozování spisovny a mnoho dalšího. Starost o informace a jejich pravdivost jde ruku v ruce s vaporizováním toho, co již není pravda nebo neexistuje. Pokud jste tvůrčí a chcete mít podíl na dokonalosti Strany, propaganda je zde pro vás! Tedy vy pro ni. Sláva Straně!

 • Počet: 10
 • Statut: občan druhé kategorie

Sklad

Skladníci jsou občané, kteří spravují zásoby města. Řeší výdej materiálu do výroby, přejímku materiálu na frontové linie, provozují kiosek a obchod Vítězství. Skladníci jsou v podstatě obchodníci Strany (kdyby existovalo něco jako obchod). Pokud rádi šmelíte, počítáte položky ve skladu, hádáte se skoro s každým včetně protektora a škudlíte peníze, je to místo přesně pro vás.

 • Počet: 6
 • Statut: občan druhé kategorie

Recyklátoři

Správci městského incinerátoru. Spalovači. Vaporizéři. To, co má nenávratně zmizet z reality a neexistovat, je předáváno jim. Oni obsluhují konce paměťových potrubí, kde mizí nikdy neexistující výtisky Pochodně Strany, formuláře a někdy i občané samotní. To, co Strana zakáže, oni vymažou z paměti lidstva. Je na ně pohlíženo uctivě a zároveň jako na trochu záhadnou skupinu. Starají se také o pořádek ve městě a v systému samotném. Jedno je ale jisté. To oni nakonec upravují realitu podle Vůle Strany. Ve službě chodí se zakrytým obličejem.

 • Počet: 8
 • Statut: občan druhé kategoriePo kliknutí se obrázek zobrazí v původní velikosti. Po kliknutí se obrázek zobrazí v původní velikosti.


Článek se do této chvíle zobrazil 2066 občanům.

 

„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich