14.7.2015 Obecné informace o světě Methancity

Co potřebuji o světě vědět? Zde najdete krátký úvod do totalitního světa Methancity. Informace jsou starší a vztahují se k předchozímu ročníku Methancity larpu: Bod Obnovy a slouží pouze pro ilustraci světa. Informace budou posléze aktualizovány.

Po kliknutí se obrázek zobrazí v původní velikosti.

Svět MethanCity je post-katastrofický svět. V minulosti proběhla velká válka, která zničila civilizaci a způsobila, že velká část světa je tvořena pustinou, ve které lidé jen stěží přežívají. Povrch země obývají nově vzniklé druhy, mutanti a netvoři, bandité a různé komunity lidí a pololidí.

Kolem roku 70 po Obnově se objevuje společenství lidí, kteří bojují o zachování lidského genu a znovunastolení vlády člověka na zničené planetě. Toto společenství si říká Světostát a používá totalitní metody k ochraně lidského genu. Lidé žijí ve městech Světostátu, která jsou často obklopena pustinou, pracují, modlí se k příchodu Zániku a uctívají vůdce Světostátu Ministra Mentora.

> průvodce hráče

> slovníček pojmů

> historie světa MethanCity

> všechny články o Methancity světěPo kliknutí se obrázek zobrazí v původní velikosti.


Článek se do této chvíle zobrazil 1513 občanům.

 

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich