Svět

Vítejte ve světě MethanCity. Dozvíte se zde, jak MethanCity vzniklo, jak se postupně vyvíjelo a vyvíjí.
Pracovní povinnost ve Výzkumném městě č. 31 Pracovní povinnost ve Výzkumném městě č. 31

Popis možných pracovních zařazení občanů ve Výzkumném městě č. 31

 
Obecné informace o světě Methancity Obecné informace o světě Methancity

Co potřebuji o světě vědět? Zde najdete krátký úvod do totalitního světa Methancity. Informace jsou starší a vztahují se k předchozímu ročníku Methancity larpu: Bod Obnovy a slouží pouze pro ilustraci světa. Informace budou posléze aktualizovány.

 
Co potřebuji vědět o světě MethanCity? Co potřebuji vědět o světě MethanCity?

Základní informace o světě v několika větách. Pro účast na larpu je potřeba nastudovat o světě alespoň základní informace.

 
Církev Zániku Církev Zániku

Tento článek shrnuje základní církevní ponaučení, jež by měl znát každý poctivý občan Světostátu a řídit se jimi podle svého nejlepšího vědomí a svědomí ...

 
Slovník pojmů Slovník pojmů

Slovník pojmů týkajících se světa MethanCity. Budeme jej průběžně doplňovat a aktualizovat.

 
Kategorizace bytostí ve světě MethanCity Kategorizace bytostí ve světě MethanCity

Strana má vypracovaný systém kast, podle kterého posuzuje žijící bytosti. Lidé jsou hodnoceni podle stupňů genetické čistoty. Strana chrání lidský genofond před míšením s mutanty. Konečně se můžete dozvědět, co znamená občan druhé kategorie!

 
Vláknivec Vláknivec

Nedávno získaná data vědeckého týmu operujícího v oblasti Methaneum 25 se týkají nebezpečného mutagenního tvora, který byl zaznamenán blízko lidských sídel. Vzhledem k tomu, že je možnost setkání s touto bytostí velmi vysoká a riziko extrémní...

 
 

„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“ Oscar Wilde